Voor werkgever

Wil je ook die gezonde en aantrekkelijke werkgever zijn? Haal het beste uit je werknemers door aandacht te hebben voor de gezondheid en leefstijl van je werknemers. Creër een prettige werksfeer waarbij je elkaar aanmoedigt om gezond te leven en te werken. BlijVit helpt je om een gezonde, inspirerende en productieve werkomgeving te creëren waarin je werknemers met plezier werken.

BlijVit is in te zetten als adviseur, projectleider, en onderzoeker om een duurzame werkomgeving te creëren. Ook is BlijVit inzetbaar voor het geven van inspiratiesessies aan leidinggevenden en medewerkers.

Advies

BlijVit begeleidt organisaties bij het opstellen van beleid, protocol, draaiboek of advies over hoe een gezonde werkomgeving het beste kan worden ingericht. BlijVit ondersteund ook bij de uitvoering van het advies. Dit in samenwerking met leidinggevenden/teamleiders of HR medewerkers.  BlijVit gelooft in een integrale aanpak waarbij geen enkele stap overgeslagen wordt en communicatie een vast onderdeel is.

Met een gezonde leefstijl kun je de gezondheid van werknemers bevorderen en het ziekteverzuim verminderen. Dit levert natuurlijk een enorme kostenbesparing op. Zonder veel extra investeringen maar op een werkwijze die aansluit bij bestaand beleid zoals arbobeleid en personeelsbeleid. Daar staat de BRAVO-aanpak voor.

BRAVO staat voor de volgende leefstijl onderdelen:

  • Meer Bewegen
  • Minder Roken
  • Matig met Alcohol
  • Gezonde Voeding
  • Voldoende Ontspanning

Met BRAVO kun je concreet en op een positieve manier aan de slag met leefstijl op het werk. Een veel gebruikt instrument om een BRAVO-beleid systematisch
op te zetten, is het zevenstappenplan.

Is jouw bedrijf groot en bestaat deze uit duizende werknemers of is jouw bedrijf klein met tientallen werknemers? BlijVit kan jou en je bedrijf helpen om het BRAVO beleid succesvol op te zetten. Neem contact met me op voor een kosteloos intake gesprek.

In het kort de zeven stappen die worden doorlopen voor het BRAVO beleid.

De eerste stap is om draagvlak binnen jouw organisatie te creeren. Dit kan door te zorgen dat er steun is vanuit het beleid en dat er een projectleider wordt aangesteld.

In jouw organisatie zijn er al betaande structuren die gebruikt kunnen worden. Ook is het aan te raden om werkgroepen op te zetten voor de verschillende leefstijl onderdelen

Behoeften en wensen van werknemers in kaart brengen.

Naar aanleiding van de resultaten van de analyse kan er een plan van aanpak opgesteld worden voor jouw organisatie.

Plan tot uitvoer brengen voor de verschillende leefstijlonderdelen.

Evalueren van de resultaten en eventueel koers bijstellen waar nodig.

Vissie, missie en uitgangspunten verankeren in beleid en activiteiten

Onderzoek

Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van je werknemers is de eerste stap naar verbeteren van de vitaliteit van de werknemers. Hoe voelen de werknemers zich en wat hebben zij nodig om goed te kunnen functioneren? BlijVit helpt je graag bij het onderzoeken naar de tevredenheid van diverse leefstijl factoren onder werknemers. Onderzoek naar thema’s als bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Het kan zijn dat je één van de BRAVO thema’s wilt aanpakken. Het hangt natuurlijk af van het doel die jouw bedrijf wilt behalen. Wat is de aanleiding van de BRAVO activiteiten en wat en wie wil je hiermee bereiken?  Overgewicht gaat vaak samen met ongezonde voeding, te weinig beweging, roken etc.. Het is mogelijk om BRAVO activiteiten apart op te pakken maar realiseer je wel dat het ingewikkeld is om de activiteiten los van elkaar te zien.

Ben jij als bedrijf al goed op weg en zijn er al meerdere initiatieven opgezet om de vitaliteit en leefstijl van werknemers te verbeteren? Maar heb je eigenlijk geen idee of je werknemers hier ook op zitten te wachten? BlijVit helpt je graag om inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze initiatieven? Hoe mogelijk de initiatieven nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van de werknemers? En of het nodig is om de koers wat bij te stellen?

BlijVit voert wetenschappelijk onderbouwd onderzoek uit waarbij de wensen van werkgever centraal staan.

Projecten

Blijvit is inzetbaar voor diverse interne projecten gekoppeld aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dit kan gaan om campagnes tot het opzetten en organiseren van een programma duurzame inzetbaarheid.  Blijvit is ook in te zetten voor diverse projecten om duurzame inzetbaarheid te vergroten in jouw organisatie. Dit kan gaan om een campagne “hoe zorg je goed voor jezelf”, maar ook hoe kun je van de bedrijfskantine een gezonde kantine maken